clients
L’experiència i professionalitat de l’agència està avalada no només pels coneixements acadèmics del nostre equip, sinó també per l’experiència dels treballs realitzats amb clients d’àmbit multinacional i estatal en àrees molt diverses.