estructura
L’equip està format per autèntics professionals “experts en movi-
ment” i cadascuna de les àrees està preparada per treballar en la direcció adequada.