mitjans
Per arribar al destí –captar l’atenció del consumidor-, seleccionem el mitjà més efectiu.
Estratègia, planificació, negociació i contractació de mitjans.