El 96% dels directius creuen que els empleats que practiquen esport tenen un millor rendiment laboral

Urban Sports Club, la plataforma esportiva més gran d'Europa, ha realitzat una enquesta amb més de 200 empreses per conèixer el nivell d'importància que pot tenir l'esport per als càrrecs directius i com aquest pot influir en el rendiment laboral propi a la seva empresa i també entre els treballadors. Que el benestar laboral ha passat a ser una prioritat en l'estratègia empresarial de moltes companyies no és una novetat, i aquí és on l'esport s'ha convertit en una de les eines preferides dels alts càrrecs per fomentar hàbits saludables i noves formes de connectar amb els equips.

Segons conclou l?enquesta, gairebé la totalitat dels directius opina que l?esport és essencial per a la salut de les persones, no només a nivell personal sinó també a nivell laboral.

A més, amb aquest estudi ha aconseguit conèixer millor quin és el perfil del directiu en forma. A Espanya, actualment l'índex de rotació anual de treballadors se situa en el 17%1 i la causa principal és la recerca de més oportunitats en què es doni més importància al benestar emocional del treballador.

Tal com conclou a l'enquesta, el 96% dels directius creuen fidelment que els treballadors que practiquen esport són molt més productius. Per aquesta raó, moltes empreses consideren que fomentar l'esport a la feina és un gran al·licient a incloure en els plans de benestar per als treballadors. A més, la conciliació de la vida laboral i personal és el segon factor més important per escollir una empresa on treballar, mentre que el factor més important és el salari i els beneficis socials que no moltes empreses ofereixen.

El perfil del CEO en forma

L'enquesta confirma que el 91% dels directius asseguren tenir una rutina esportiva que els ajuda a alliberar endorfines i tensions. Solen fer esport entre 3 o 4 cops per setmana i coincideixen que el seu moment favorit per fer-ho és després de la jornada laboral. Hi ha qui prefereix les activitats outdoor i qui prefereix assistir a classes dirigides, però en general, anar el fitness és l'activitat favorita dels CEOS. Al llarg d'aquests darrers anys, la salut mental ha cobrat molta importància. El benestar a l'empresa és un factor que pot influir molt a l'estat d'ànim dels treballadors. En aquest context, la majoria dels CEO coincideixen que han vist “un abans i un després” en l'ambient laboral de les seves empreses. Tot i això les dades apunten que només el 52% de les organitzacions tenen un pla d'esport corporatiu.

Tot i que la pràctica d'esport és una activitat molt comuna entre els empleats, només la meitat de les empreses ho inclou al pla de benestar del treballador. Els empleats són sempre els actius més importants d'un negoci i establir polítiques que permetin fer esport en horari laboral o fomentar-lo, té un gran impacte en el rendiment laboral. A més, al 75% dels empleats els agradaria que a les seves empreses s'incloguessin plans esportius de què poder gaudir. ((RRHH digital)

 

CopyRight © 2023 POR SUPUESTO SPG